fotovoltaika

Energie ze slunce

Jak fungují fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika je technologie, která využívá sluneční energii k přeměně světelného záření na elektrickou energii. V současné době se fotovoltaické panely stávají stále populárnějšími a jsou často využívány jako alternativní zdroj energie. V tomto článku se podíváme na to, jak funguje fotovoltaická technologie, jaké jsou její výhody a jak se v praxi využívá.

Jak funguje fotovoltaická technologie?

Fotovoltaická technologie využívá vlastností polovodičů, které přenášejí světelnou energii na elektrickou energii. Nejčastěji se používají křemíkové destičky, které jsou vystaveny slunečnímu záření. Sluneční paprsky vstupují do křemíkových destiček, kde vyvolávají elektrické napětí, což způsobí vznik stejnosměrného elektrického proudu. K tomu, aby se ze stejnosměrného proudu stal střídavý, který pak využíváme v našich zásuvkách, je potřeba, aby měla solární elektrárna střídač. Pro každou solární elektrárnu je důležitý sklon fotovoltaických panelů. V našich podmínkách je to 35 až 45 stupňů. Díky tomu zajistíte ideální dopad slunečního světla na panely, tedy co nejvíc kolmo. Elektrárna vytváří elektřinu i když je zataženo, jen s menším výkonem. 

Výhody fotovoltaické technologie

Fotovoltaická technologie má mnoho výhod. Nejdůležitější výhodou je to, že se jedná o čistou a obnovitelnou energii. Sluneční záření je nevyčerpatelný zdroj energie, což znamená, že se fotovoltaické panely jsou využívány prakticky bez omezení. Další výhodou je to, že fotovoltaické panely nevytvářejí žádné emise, což znamená, že neznečišťují ovzduší a nejsou zdrojem skleníkových plynů.

Další výhodou fotovoltaické technologie je to, že je velmi flexibilní. Fotovoltaické panely lze instalovat prakticky kdekoliv, ať už na střechách budov, na pozemcích, na mořských plošinách a dokonce i ve vesmíru. V neposlední řadě je fotovoltaická technologie ekonomicky výhodná, protože výrobní náklady klesají a cena energie vyrobené pomocí fotovoltaických panelů se stává konkurenceschopnější vůči tradičním zdrojům energie.

Realizace fotovoltaické elektrárny

Realizace fotovoltaické elektrárny se skládá ze dvou hlavních částí: technického návrhu a finančního plánu. Tyto části jsou vzájemně propojené a zahrnují všechny důležité informace o projektu.

Technický návrh obsahuje detailní popis navržené fotovoltaické elektrárny. Zahrnuje informace o velikosti elektrárny, výkonu panelů, typu inverzního zařízení, výšce a umístění panelů, vodičů a ostatních součástí. Tento návrh musí být vypracován s ohledem na potřeby zákazníka a místní podmínky, jako je poloha, orientace a sklon střechy, pokud se jedná o instalaci na střechu budovy.

Finanční plán by měl obsahovat náklady na projekt, včetně nákladů na materiály, instalaci a provoz. Dále by měl zahrnovat odhad výroby elektřiny, potenciální příjmy z prodeje elektřiny, úspory na účtech za elektřinu a časový horizont návratnosti investice.

Zaujala vás fotovoltaika?

Ochotně vám poskytneme další informace.