co je dobré o nich vědět

Elektroinstalace + Revize

Elektroinstalace

Elektroinstalace jsou důležitou součástí moderních budov a průmyslových objektů. Jsou potřebné pro zajištění bezpečného a spolehlivého fungování elektrických sítí a zařízení. Naše firma se specializuje na tuto oblast a nabízíme v ní širokou škálu služeb.

Máme dlouholeté zkušenosti s elektroinstalacemi v různých typech budov a průmyslových objektů. Naše kvalifikované a zkušené týmy elektroinstalatérů mají potřebné znalosti a dovednosti pro to, aby prováděli práci na nejvyšší úrovni. Jsme obeznámeni s platnými bezpečnostními normami a předpisy a pracujeme v souladu s nimi.

Naše firma má vlastní vybavení a nástroje pro elektroinstalatéry, což nám umožňuje provádět elektroinstalace rychle a efektivně. Jsme schopni přijmout jakékoli projekty od menších oprav po velké projekty v průmyslových objektech a budovách.

Důležitou součástí naší práce je také komunikace s našimi klienty. Před zahájením prací si pečlivě vyslechneme požadavky a potřeby našich klientů a navrhneme řešení, které jim nejlépe vyhovuje. Během prací pak udržujeme s klienty pravidelný kontakt a informujeme je o průběhu prací a všech změnách.

Věříme, že naše firma je ideální volbou pro všechny vaše elektroinstalační potřeby. Naši kvalifikovaní pracovníci se postarají o to, aby vaše elektrické sítě a zařízení fungovaly bezpečně a spolehlivě. Kontaktujte nás pro více informací a nechte nás pomoci vám s vašimi elektroinstalačními potřebami.

Co je elektro revize a proč je důležitá

Elektro revize je proces, při kterém jsou elektrická zařízení a systémy posuzovány, aby se zajistilo, že jsou bezpečné a plně funkční. Zahrnovat mnoho různých aspektů elektrických systémů, od jednoduchých kabelových linek až po složité elektrické panely a zařízení.

Elektro revize je důležitá z několika důvodů. Za prvé, elektrická zařízení mohou být nebezpečná, pokud nejsou správně instalována a udržována. Nebezpečí může být způsobeno například nedostatečnou izolací kabelů nebo nesprávným zapojením elektroinstalace. Elektro revize tak pomáhá minimalizovat riziko nehod spojených s elektřinou, jako jsou výpadky, požáry a úrazy.

Druhým důvodem, proč je elektro revize důležitá, je zajištění funkčnosti zařízení a systémů. Pravidelné revize umožňují odhalit potenciální problémy, které by mohly vést k výpadku zařízení nebo dokonce celého systému. To může znamenat nižší náklady na opravu, minimalizaci výpadků a delší životnost zařízení.

Dalším důvodem, proč by elektro revize měla být prováděna pravidelně, je dodržování právních předpisů a norem. Elektroinstalace musí být v souladu s předpisy a normami, které se liší podle země, ve které se nacházíte. Elektro revize pomáhají zajistit, že Vaše elektrická zařízení a systémy jsou v souladu s platnými předpisy.

Elektro revize je také důležitým podkladem pro kolaudaci nově postavených bytů a provozoven. Dále je potřeba elektro revize po rekonstrukci.

Kdy by měla být elektro revize prováděna?

Revize elektrických rozvodů, instalací a také hromosvodů patří k povinnostem vlastníka nemovitosti. Tato povinnost provádět revize je v České republice zakotvena v právních i prováděcích předpisech dlouho a pojišťovny jsou v případě porušení nekompromisní – zpravidla pojistnou událost krátí nebo neuznají zcela.

Obecně je u revizí elektro důležité, kde je umístěné elektrické zařízení. Pokud je zařízení umístěné v místě se zvýšeným rizikem ohrožení osob a majetku nebo pokud jde o nestandardní druh prostoru, řídí se elektro revize speciálními předpisy.

Podle platné elektrotechnické legislativy rozdělujeme elektro revize na výchozí a periodické. V praxi vznikají také situace mimořádné a na ty se vžil mezi revizními techniky termín revize elektroinstalace mimořádná. To je revize elektroinstalace, které se provádí mimo pravidelné termíny. Potřeba takových mimořádných revizí elektroinstalace vzniká například na základě požadavku dodavatele elektrické energie nebo z důvodu přírodní katastrofy.

Revize se provádí v různých lhůtách, například půl roku platí pro staveniště, dva roky pro školy, hotely a podobně, pět let platí pro většinu objektů. Revizi elektrických zařízení musí provádět revizní technik elektro, který má příslušné oprávnění revizi provádět. Jako doklad vystavuje technik zprávu s naměřenými hodnotami a seznam závad. Revizi hromosvodů můžete provádět ve stejný čas jako revizi elektroinstalací, protože pro ní zpravidla platí stejné lhůty.

Kdo provádí elektro revize?

Elektro revize provádí revizní technik s příslušnou zkouškou, který má zkušenosti s daným typem zařízení a systémů a má k dispozici potřebné nástroje a vybavení. Revizní technici jsou školeni a mají zkušenosti s prováděním elektro revizí a jsou obeznámeni s potřebnými předpisy a normami.

Zajistíme elektro revizi

Firma eReSo vám po provedení elektroinstalační práce zajistí řádně provedené elektro revize. Samozřejmě revizní technici disponují veškerými potřebnými oprávněními. Máme více než dvacetiletou praxi v oboru elektro. Elektro revize zajišťujeme spolehlivě, kvalitně a v krátkých termínech.